top of page
הפוך3.png

הרצאת העשרה "משנה מקום - משנה מזל" 

בהרצאה מהנה וקולחת שחושפת את הקהל לנפלאות הפנג שואי, נכיר דרכים פשוטות ויעילות להכניס אנרגיה חיובית אל הבית וליצור שינויים חיוביים בחיים - דרך עיצוב וארגון המרחב. 

ההרצאה מתאימה לארגונים, חברות, עמותות, חוגי בית וכל גוף המעוניין להציע הרצאה העשרה במסגרת ימי עיון או פעילות רווחה. 

אני מתחייבת לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשום שימוש מלבד זה המצויין למעלה 

bottom of page